ABOUT THE AUTHOR
ALEX LANTIER IS WSWS.ORG‘S SENIOR EUROPEAN CORRESPONDENT.